top of page

שירותי ״צהר לשורשים״

המרכז ״צהר לשורשים״ פועל לסייע לעולים מברה"מ לשעבר, מרכז אירופה וארצות דרום אמריקה להוכיח את יהדותם בבתי הדין הרבניים.

אז איך מתחילים?

Smart Phone Screen

שלב א׳

פניה למרכז שורשים: טלפון 02-6242206 וקבלת הסבר על התהליך ומה יש לשלוח אלינו לצורך הבירור

Laptop Work

שלב ב׳

 שליחת החומר הקיים למרכז ״צהר לשורשים״ במייל shorashimc@gmail.com

שלב ג׳

במידת הצורך פגישה עם הפונה ובני משפחתו לצורך השלמת נתונים

שלב ד׳

הכנת חוות דעת לבית הדין

Bullet Journal_edited.jpg
Man Signing
Wall Clock

שלב ה׳

הגעת הפונה לדיון בבית הדין הרבני, וקבלת "אישור יהדות"

בית הדין הרבני.png

שלב ו׳

קביעת מועד לדיון בבית הדין

לנוחותכם כאן תוכלו לראות ולהוריד את הטפסים הנדרשים לתחילת התהליך 

שאלון שורשים עברית

שאלון לפתיחת תיק לצורך בירור יהדות בצהר לשורשים

שאלון שורשים רוסית

שאלון לפתיחת תיק לצורך בירור יהדות בצהר לשורשים

טופסי בית הדין

טפסים הנדרשים לפתיחת תיק בבית הדין הרבני לצורך בירור יהדות

רשימת המסמכים

רשימת המסמכים הנדרשים  לתחילת התהליך ליוצאי ברית המועצות ומרכז אירופה

bottom of page