top of page

אודות

image001 (5).png

צהר לשורשים

shorashim.jpg

מרכז צהר לשורשים

הינו מרכז הפועל כחלק מפסיפס השירותים והפעילויות של ״ארגון רבני צהר". צהר לשורשים פועל לחבר בין החלקים השונים בעם על בסיס השורשים היהודיים המשותפים.

ואנו מסיעים לך בבירור יהדות.

המרכז פועל לסייע

לעולים מברה"מ לשעבר, מרכז אירופה וארצות דרום אמריקה להוכיח את יהדותם. עובדי המרכז הם ישראלים שעלו מברה"מ לשעבר ומדרום אמריקה, מכירים את התרבות, ההיסטוריה ומדברים את שפתם של הפונים לקבלת הסיוע.

צוות המרכז

הינו צוות מקצועי בעל ידע וניסיון רב באיתור והגעה למקורות מידע בחו"ל.

למרכז קשרים מסועפים בארצות המוצא מהם הגיעו העולים, דבר המרחיב את יכולת השגת המידע והסיוע.

מרכז "צהר לשורשים״ נתמך על ידי המשרד ראש הממשלה והקרנות פרטיות מארץ ומחו"ל,  מתוך הבנה שהמסלול להשתלבותם המוצלחת של העולים בחברה הישראלית עובר דרך הסדרת מעמדם האישי כשלב מכריע בבניית חברה ישראלית מאוחדת.

 

תמיכת הגופים מאפשרת מתן שרות חינם ללא תמורה

תהליך ברור היהדות מתבצע לגבי כל אדם הרוצה להינשא, גם ילידי ישראל נדרשים לתהליך זה, אך לגביהם התהליך פשוט יותר, מאחר והרישומים לגביהם זמינים וקיימים.

 

כן אנחנו מבינים...

פתאום לאחר שגדלת בארץ, שירתת בצבא ואתה חלק מן החברה הישראלית, אתה נדרש להוכיח את יהדותך?

לפעמים זה מעליב ופוגע ואנו מבינים את הרגשתך.

bottom of page